NEWSLETTER
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o organizowanych przez nas konkursach, promocjach, specjalnych ofertach lub kodach rabatowych.
Kontakt

GEMMA

SKLEP INTERNETOWY Z BIŻUTERIĄ SREBRNĄ

MARTA CIERPIAŁOWSKA

 +48 730 066 644

gemmasrebro@gmail.com

 
Produkt dnia
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu internetowego gemma-bizuteria.pl.

 Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego: www.gemma-bizuteria.pl

 

Ochrona prywatności naszych Klientów jest dla nas kluczowa. W związku z tym GEMMA dokłada wszelkich starań, by korzystanie z naszego sklepu internetowego było dla Państwa wygodne i bezpieczne.

Podanie danych osobowych (imię, nazwisko oraz adresu e-mail lub numeru telefonu) w sklepie internetowym GEMMA, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie dane osobowe przekazane do serwisu gemma-bizuteria.pl są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraził/a Pani/Pan zgodę.

Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia Umowy pomiędzy Stronami. W przypadku niepodania tych danych, wykonanie Umowy zawartej pomiędzy Klientem, a sklepem internetowym gemma-bizuteria.pl będzie niemożliwe.

W każdej chwili istnieje możliwość aktualizacji lub całkowitego usunięcia przekazanych danych osobowych.

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób sklep internetowy Gemma gromadzi oraz przetwarza dane osobowe Użytkowników. Niniejsza polityka może w przyszłości podlegać zmianom. W przypadku wprowadzenia zmian, zostaną Państwo o tym niezwłocznie poinformowani

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą chronione i wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Marta Cierpiałowska, właściciel firmy GEMMA oraz sklepu internetowego www.gemma-bizuteria.pl (dalej "Sprzedający")

Marta Cierpiałowska „Gemma”, Częstochowska 32A, 42 – 244 Mstów, NIP 949-198-30-10, tel. kom: 730 066 644; adres poczty elektronicznej (e-mail): gemmasrebro@gmail.com

Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu;
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • informacje na temat zamówień.

2. Kontakt z administratorem danych

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej gemmasrebro@gmail.com (wysyłając stosowną wiadomość) lub poprzez kontakt telefoniczny: tel. kom 730066644

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem.

 

3. Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych przez Administratora:

Sprzedający może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług oraz zrealizowania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Sprzedającym w związku z dokonaniem zakupów online w w/w sklepie, w tym do:

 • przetworzenia zamówień i obsługi złożonych reklamacji;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • wysyłania powiadomień o statusie dostawy;
 • kontaktu w przypadku problemów z dostawą produktów;
 • egzekwowania przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
 • prowadzenia badań i analiz sklepu internetowego GEMMA między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • poprawienia funkcjonalności strony internetowej; poprawienia szybkości działania strony internetowej; dopasowanie treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Pani/Pana zachowania online podczas przeglądania stron Internetowych;
 • Sprzedający może kontaktować się z Panią/Panem jeśli wystąpią problemy z Twoim zamówieniem.

Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie wymienia się z innymi podmiotami Pani/Pana danymi osobowymi w celach marketingowych. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

4.  Czy istnieje konieczność podawania danych osobowych?

Sklep internetowy gemma-bizuteria.pl wymaga podania przez Panią/Pana adresu e-mail aby móc zawrzeć i zrealizować zawartą umowę pomiędzy Sprzedającym , a Osobą która zakupiła produkt w w/w sklepie, w związku z każdą transakcją dokonaną przez Panią/Pana bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie online.

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe z gemma-bizuteria.pl, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.

W newsletterze GEMMA Administrator zamieszcza informacje o nowościach produktowych, aktualnych ofertach, promocjach, konkursach.

 

5. Kontrola przetwarzanych danych osobowych

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Pani/Pana komputerem, a gemma-bizuteria.pl jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 2. Dostęp do Pani/Pana osobowych, mają wyłącznie osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych, dające gwarancję ich bezpieczeństwa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.gemma-srebro.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

6. Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec gemma-bizuteria.pl w zakresie przetwarzanych danych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód m.in. na odczyt lub zapis plików cookies,
 2. prawo do wniesienia:              
 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego;
 • sprzeciwu
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów gemma-bizuteria.pl, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją;prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 1. prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 2. prawo do usunięcia danych, jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a gemma-bizuteria.pl nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
 3. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 • jeśli Pani/Pan mają zastrzeżenia co do prawidłowości danych;
 • jeśli Pani/Pan uważa, że nie powinniśmy przetwarzać danych, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy je usunęli;
 • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Pani/Pan potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeśli Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 1. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. W celu realizacji żądania, jesteśmy zobowiązani do weryfikacji Pani/Pana tożsamości, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.
 3. GEMMA  w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji - udzieli Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Pani/Pana żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.
 4. Jeżeli żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, gemma-bizuteria.pl może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację kolejnego wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (od 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

7. Stosowanie plików "cookies"- tzw. ciasteczek i innych technologii

Sklep Gemma-bizuteria.pl stosuje pliki "cookies", które mają na celu:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania ze sklepu online;
 • Ulepszenie świadczonych usług poprzez wykorzystywanie danych w celach analitycznych i statystycznych;
 • Poznanie Pani/Pana preferencji na podstawie korzystania z serwisu;
 • Dostosowywanie zawartości serwisu - wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Pani/Pana zainteresowaniom.

Brak zmiany po stronie Pani/Pana ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę użytkownika wykorzystywaną do przeglądania Internetu. Wszyscy stosują pliki cookies - dlaczego? To proste - dzięki plikom cookies strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika - jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje. Z technologii cookies NIE korzystamy w celu zbierania danych osobowych bezpośrednio identyfikujących użytkownika takich jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail czy numer telefonu. Cookies NIE ma żadnego wpływu na oprogramowanie użytkownika ani sprzęt. Podsumowując - używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl